Waterloo – La Sucrerie
2 maart 2020
Uccle (Crèche)
2 maart 2020
 
STALLE
Uccle
Typologie Detentie Oppervlak Huur HT HC winstgevendheid door acquisitie
Zaak 100% 194 m² 22 620€ 5,80%