Waterloo – WOP (M)
2 maart 2020
Waterloo – La Sucrerie
2 maart 2020
 
Waterloo - Bâtiment M&N 07_03_19 A
Waterloo
Typologie Detentie Oppervlak Huur HT HC winstgevendheid door acquisitie
Kantoren 100% 3 066 m² 416 490 € 7,26%