INVESTERINGSFOCUS

Wij helpen u bij het realiseren van uw projecten en het bereiken van uw doelen.

Serris Reim Belgium beheert en verwerft onroerend goed in samenwerking met de verschillende belanghebbenden, zodat ze passen in een stabiel financieel systeem dat op lange termijn economische, sociale en ecologische uitdagingen aangaat.

200 (19)

Investeringscriteria

200 (1)

Transactietype:

Asset Deal

 

Deel Deal

 

Emphythoesis

 

Verkoop en lease terug

Type van bezit:

Logistiek / Industrieel

Handel

Kantoren

Alternatief 

(Kinderdagverlijven)

Beleggingsstrategieën

200 (9)

Core +

De term “Core Plus” staat synoniem voor “groei en inkomen” in de markt en wordt geassocieerd met een laag tot matig risicoprofiel. Het doel van de strategie is om de kasstromen te vergroten door te profiteren van de kwaliteit van de activa door lichte verbeteringen van het onroerend goed, de efficiëntie van het beheer of door samen te werken met kwalitatieve huurders.

Value add

“Value add” is synoniem met “groei” in de markt en wordt geassocieerd met een matig tot hoog risico. Het doel is om te profiteren van het potentieel van het actief om het investeringsrendement te verhogen zodra de waarde is toegevoegd. Deze investeringen vereisen diepgaande kennis van onroerend goed, strategische planning en dagelijkse monitoring van activa om de risico’s in verband met bezetting, beheer, uitgesteld onderhoud of een combinatie van alle drie te beperken.

200 (10)
200 (11)

Opportunistic

Opportunistic strategie is de meest risicovolle van alle vastgoedbeleggingsstrategieën. Het doel van de strategie is om te profiteren van complexere projecten door het actief op lange termijn te herwerken. Achtergrondontwikkelingen, de verwerving van een leeg gebouw, het herwerken van het gebied en het verplaatsen van een gebouw van het ene gebruik naar het andere zijn voorbeelden van opportunistische investeringen.

Beleggingsproces

Sourcing

Sourcing

Recherche des opportunités d’investissement sur base de nos critères à travers notre réseau d’agents, de partenaires ou en direct avec les propriétaires/vendeurs.

Screening

Screening

Sélection et analyse de l’opportunité d’investissement. L’analyse couvre tant les points qualitatifs que quantitatifs.

Si les éléments sont probants, alors nous entamons la phase de présentation au comité d’investissement.

Investment decision

Investment decision

Présentation des Business Plan, de l’analyse complète et de la stratégie à mettre en œuvre au comité.

Une fois l’accord donné, démarrage de la phase d’audit et des négociations.

Due Diligence

Due Diligence

Étude approfondie par nos partenaires de l’actif, de son historique, des techniques, des éléments administratifs et le cas échéant de la comptabilité et de la fiscalité.

Seconde phase de négociations et finalisation du processus d’acquisition.

Post acquisition

Post acquisition

Intégration du produit dans le portefeuille, les différentes équipes PM, AM et comptables prennent le relai pour la gestion et la mise en œuvre de la stratégie.

Mise en place d’un suivi et d’un reporting régulier aux investisseurs.