Ontdek

ONZE BEROEPEN 

“In een bedrijf als het onze is succes vooral dat van een team, het samenstellen van vaardigheden en motivatie.”  

Younes Harakat CEO

18
21
20
22

Asset Management

Asset management of de uitdagingen van het creëren van toegevoegde waarde.

De belangrijkste rol van de Asset Manager is het bepalen en implementeren van een strategie voor alle activa van een vastgoedportefeuille gericht op het optimaliseren en vergroten van de waarde van gebouwen in de korte en op lange termijn.

Het heeft verschillende werklijnen om zijn strategieën uit te voeren:

Verkoop

Beheer

Techniek

Vastgoed

De Asset Manager treedt voornamelijk op tijdens de houdperiode van de gebouwen. In samenwerking met de Property Manager zorgt hij voor het volgende:

  • Financiële analyse
  • Identificatie van kansen die overeenkomen met haar strategie
  • Financieel pakket
  • Optimalisatie van het rendement op activa
  • Toezicht op de naleving van voorschriften
  • De Asset Manager komt ook tussenbeide vóór de overname om zijn visie te delen met de Investment Manager en zo de inkoopstrategie te verfijnen.

Property Management

De missie van de Property Manager is het beheren van onroerend goed vanuit technisch, regelgevend, administratief en budgettair oogpunt.

Het technisch beheer wordt dagelijks uitgevoerd met een goede samenwerking en communicatie met externe leveranciers met inachtneming van de geldende regelgeving.

Het is cruciaal om een goed adresboek van aanbieders te hebben om efficiënt en snel te kunnen samenwerken in een klimaat van vertrouwen, terwijl de belangen van iedereen voor zowel de huurder als de eigenaar worden beschermd door het onroerend goed tegen lagere kosten te optimaliseren.

7

Het zorgt voor een goed beheer van de kosten met verificatie van facturen en de distributie ervan in samenwerking met de financiële afdeling.

8

De Property Manager werkt nauw samen met de Asset Manager voor de registratie van huurcontracten, de inventaris en de levering van het onroerend goed.

9

Het is een beroep dat goed beheer en stressbestendigheid vereist om werklocaties te kunnen coördineren en gunstig te kunnen reageren, en positief op de verschillende verzoeken en noodsituaties van huurders.

Investment Management

Van het verzamelen van investeringsmogelijkheden tot het ontwikkelen van financieringsdossiers, de investeringsafdeling blijft op zoek naar nieuwe bestanden die voldoen aan de investeringscriteria.

Zodra het bestand is verkregen, verzamelen onze analisten informatie met betrekking tot het gebouw en ontwikkelen ze een kwalitatieve analyse ( geografische locatie, kwaliteit van de huurder, staat van het gebouw, marktomstandigheden, enz.) voordat u ze in een bedrijfsplan invoegt en de financiële levensvatbaarheid van het bestand analyseert.

13

Ten slotte coördineert de beleggingsafdeling, zodra het aanbod is geaccepteerd, de procedures voor het controleren van onroerend goed met notarissen, advocatenkantoren en andere derden.

12

De sleutel tot onze expertise is om ons te concentreren op het onderhouden van goede relaties met de verschillende stakeholders.

11

Voor meer informatie over ons beleggingsbeleid:

Financing

Deze complexe missie varieert afhankelijk van het profiel van elk fonds en elke investeerder, variërend van hypotheekfinanciering op middellange termijn tot leasing, mezzanine of obligatiefinanciering.

De belangrijkste taken van financiering zijn:

  • De definitie van de abonnementsvoorwaarden of de samenstelling van het voertuig
  • De zoektocht naar de meest geschikte cofinanciering voor de operatie
  • De zoektocht naar complexe financiering.
  • Proactief leningsbeheer
15

Financiering is een rol voor degenen die solide financiële en bancaire expertise moeten hebben, die de clausules van een contract en hun implicaties kunnen begrijpen en analyseren. Het moet ook uitstekende relaties hebben met de banken om te onderhandelen over de best mogelijke aanbiedingen.

14

Financiering is een zeer nuttige hefboom als het gaat om investeringen in onroerend goed: het kan worden gebruikt om bij te dragen aan een goed investeringsrendement of zelfs om de winst van de investering te maximaliseren.

16

Financiering kan ook worden gebruikt om onroerend goed tegen aantrekkelijke prijzen te kopen en te verbeteren, en om de vastgoedbeleggingsportefeuille te diversifiëren.